Rodzaje odlewów

Definicje: 
 • Odlew rdzeniowy: odlew wykonany w formie z rdzeniami,
 • Odlew bezrdzeniowy: odlew wykonany w formie bez rdzeni,
 • Odlew precyzyjny: odlew charakteryzujący się wysoką dokładnością wymiarową i gładkością powierzchni,
 • Odlew skorupowy: odlew wykonany w formie skorupowej,
 • Odlew warstwowy: odlew złożony z dwóch warstw różnych metali,
 • Odlew artystyczny: odlew będący dziełem sztuki lub jego kopią,
 • Odlew kokilowy: odlew grawitacyjny wykonany w formie metalowej,
 • Odlew ciśnieniowy: odlew wykonany przez odlewanie ciśnieniowe,
 • Odlew odśrodkowy: Odlew wykonany w formie wirującej, której oś obrotu pokrywa się z osią symetrii odlewu,
 • Odlew surowy: odlew oczyszczony, odłączony od układu wlewowego,
 • Odlew zdrowy: odlew niewykazujący żadnych wad,
 • Odlew utwardzony: odlew żeliwny składający się z zewnętrznej bardzo twardej warstwy żeliwa białego, z warstwy przejściowej oraz z miękkiego rdzenia z żeliwa szarego,
 • Odlew maszynowy: odlew żeliwny o ustalonych własnościach mechanicznych, przeznaczony na części maszyn,
 • Odlew handlowy: odlew żeliwny, produkowany masowo według ustalonych typów katalogowych, przeznaczony do bezpośredniego użytku w stanie surowym lub częściowo obrobionym,