Rodzaje form i ich elementy

Definicje: 
 • Forma: zespół elementów, które po złożeniu tworzą wnękę o kształcie odpowiadającym kształtom odlewu i układu wlewowego, którą wypełnia się ciekłym metalem,
 • Wnęka formy: przestrzeń we wnętrzu formy odlewniczej, której kształty odpowiadają kształtom modelu i układu wlewowego,
 • Spód formy: dolna część formy odlewniczej,
 • Wierzch formy: górna część formy odlewniczej,
 • Grzbiet formy: zewnętrzna powierzchnia wierzchu formy, utworzona przez masę formierską,
 • Forma jednorazowa: forma odlewnicza do jednorazowego użytku,
 • Forma półtrwała: forma odlewnicza do parokrotnego użytku,
 • Forma trwała: forma odlewnicza do wielokrotnego użytku,
 • Forma metalowa, kokila: forma trwała, wykonana z metalu,
 • Forma skorupowa: forma odlewnicza cienkościenna, wykonana metodą spiekania masy formierskiej składającej się zwykle z piasku kwarcowego i specjalnego spoiwa,
 • Forma gliniana: forma odlewnicza, wykonana z masy gliniastej zwykle jako forma gruntowa,
 • Forma piaskowa: forma odlewnicza wykonana z masy formierskiej,
 • Forma gruntowa: forma odlewnicza wykonana w podłodze formierni,
 • Forma gruntowa zamknięta: forma gruntowa, wykonana w twardym podłożu, nakryta skrzynka formierską,
 • Forma gruntowa otwarta: forma gruntowa, wykonana w miękkim podłożu bez wierzchniej skrzynki formierskiej,
 • Forma wieloskrzynkowa: forma odlewnicza w kilku skrzynkach formierskich,
 • Forma bezskrzynkowa: forma piaskowa, wykonana w skrzynce usuwalnej lub zdejmowanej,
 • Forma sucha: forma odlewnicza wykonana w suszarni,
 • Forma wilgotna: forma piaskowa niewysuszona,
 • Forma podsuszona: forma odlewnicza o powierzchni wysuszonej,
 • Garb: wystająca lub zwisająca część formy odlewniczej,
 • Sztuczka, część odciągana: część formy piaskowej w postaci bryłki masy formierskiej ubitej na modelu i usuwanej w celu umożliwienia jego wyjęcia,
 • Wkładka odpowietrzająca: wkładka materiału kawałkowego (np. koksu lub żużla) w formie lub rdzeniu, ułatwiająca zbieranie i odprowadzanie gazów, powstających podczas zalewania formy,
 • Odpowietrznik: wąski kanał, łączący wnęki formy lub rdzeń z atmosferą, odprowadzający gazy powstające podczas zalewania formy,
 • Wianuszek uszczelniający: rowek i wałeczek wykonywane na powierzchni formy piaskowej w celu zabezpieczenia przed ucieczką metalu i zalaniem odpowietrzników rdzeni,
 • Stożki nastawcze: zespół elementów metalowych (stożka ściętego i odpowiadającej mu tulejki) umieszczony na powierzchni podziału formy w celu umożliwienia jej dokładnego złożenia,
 • Hak do formy: pręt stalowy, odpowiednio wygięty, umieszczony w formie w celu jej wzmocnienia,
 • Użebrowanie, uzbrojenie: zespół elementów metalowych, wzmacniających formę lub rdzeń,
 • Pokrycie: ciecz będąca zawiesiną materiałów ogniotrwałych, nanoszoną na powierzchnię form i rdzeni w celu ich ochrony przed działaniem ciekłego metalu,