Rdzennice

Definicje: 
  • Rdzennica: część kompletu modelowego do wykonywania rdzeni,
  • Rdzennica skrzynkowa: rdzennica dzielona, o płaskiej powierzchni podziału,
  • Rdzennica ramkowa: rdzennica w kształcie ramki o łamanej powierzchni podziału, bezpośrednio odtwarzająca kształt rdzenia,
  • Rdzennica ramkowa złożona: rdzennica o łamanej powierzchni podziału, która składa się z ramki mieszczącej części odejmowane odtwarzające kształty rdzenia,
  • Rdzennica z pancerzem: rdzennica w kształcie skrzynki o dużych zbieżnościach ścian wewnętrznych, mieszcząca części odejmowane odtwarzające kształty rdzenia,
  • Rdzennica do nadmuchiwania: rdzennica stosowana na rdzeniarce nadmuchiwarce,
  • Część przeciągana rdzennicy: część na luz, przeciągana przez ścianę rdzennicy,
  • Ściski: narzędzie do łączenia części rdzennic skrzynkowych,