Modele

Definicje: 
 • Model naturalny: model uproszczony, bez znaków rdzeniowych, bezpośrednio odtwarzający kształt wnęki formy,
 • Model niedzielony: model bez powierzchni podziału,
 • Model dzielony: model posiadający powierzchnię podziału,
 • Model dwuczęściowy: model dzielony, posiadający jedną powierzchnię podziału,
 • Model wielodziałowy: model dzielony, mający co najmniej dwie powierzchnie podziału,
 • Model pusty: model składający się ze szkieletu obitego klepkami,
 • Model uproszczony: model odtwarzający jedynie niektóre elementy kształtu odlewu, pozostałe elementy uzupełniane są ręcznie,
 • Model szkieletowy: model uproszczony, którego niektóre powierzchnie wyznaczone są odpowiednio wyprofilowanymi żebrami,
 • Model – matka, model na skurcz podwójny: model pomocniczy, za pomocą którego uzyskuje się właściwy model metalowy,
 • Model wytapiany: model z materiału łatwotopliwego, który usuwa się z formy przez wytopienie,
 • Model przeciągany: model współpracujący z płytą grzebieniową, używany na formierkach przeciągowych,
 • Część odejmowana: luźna część modelu lub rdzennicy, powstająca w formie po wyjęciu modelu lub usuwana razem z rdzeniem w celu ułatwienia wyjęcia modelu z formy lub rdzenia z rdzennicy,
 • Część kasowana: dodatkowa część modelu, której ślad w formie ma być skasowany,
 • Żeberko fałszywe: część kasowana w kształcie żebra wzmacniającego model,
 • Znak rdzeniowy: część modelu przeznaczona do odtworzenia w formie gniazda rdzennika,
 • Model układu wlewowego: zespół części kompletu modelowego do uzyskania kanałów układu wlewowego,
 • Model wlewu głównego: część kompletu modelowego o odpowiednim kształcie, stosowana przy formowaniu wlewu głównego,
 • Gumowy wlew formierski: model wlewu głównego, wykonany z twardej gumy i stosowany przy formowaniu maszynowym,
 • Sprężynowy wlew formierski: model wlewu głównego, mogący zmieniać swoją wysokość dzięki umieszczonej w jego wnętrzu sprężynie, stosowany przy formowaniu maszynowym,
 • Płytka do obijania modelu: płytka metalowa wprawiana w drewniany model dla zabezpieczenia go od zniszczenia przy obijaniu,
 • Kołek modelowy: kołek do łączenia części modelu lub rdzennicy, osadzony w jednej z części łączonych, pasujący do otworu znajdującego się w drugiej części,
 • Zamek modelu: pryzmatyczny występ na modelu zastępujący kołki modelowe,
 • Wzornik: model uproszczony, wykonany z deski lub blachy o zarysie odpowiadającym profilowi odlewu, stosowany do wykonywania wnęki formy lub rdzeni,
 • Wzornik przesuwany: wzornik przesuwany wzdłuż prowadnic (tworzących zwykle ramę),
 • Wzornik obrotowy: wzornik obracany dookoła nieruchomego wrzeciona,
 • Przyrząd do formowania wzornikiem: urządzenie zapewniający dokładne prowadzenie wzornika,
 • Ramię wzornika: część przyrządu do formowania wzornikiem obrotowym, do której przymocowuje się wzornik,
 • Podstawa wrzeciona: część przyrządu do formowania wzornikiem obrotowym, wokół której obraca się wzornik,
 • Pierścień obrotowy wzornika: pierścień osadzony na wrzecionie, będący oparciem ramienia wzornika obrotowego,
 • Prowadnica wzornika przesuwanego: rama, po której przesuwa się wzornik przesuwany w czasie formowania,
 • Podzielnica wzornika obrotowego: przyrząd do dzielenia okręgu koła na równe części przy formowaniu wzornikiem obrotowym,
 • Przymiar do wzornika: część podzielnicy wzornika do ustawiania wzornika i ustalania średnic okręgu koła,
 • Płyta modelowa: płyta, do której są przymocowane modele lub ich części, stosowana przy formowaniu,
 • Płyta modelowa jednostronna: płyta modelowa, do której modele lub ich części przymocowane są tylko po jednej stronie,
 • Płyta modelowa dwustronna: płyta modelowa, do której części modelu przymocowane są po obu stronach,
 • Płyta modelowa odwrócona (rewersyjna): płyta jednostronna, na której części modeli umieszczone są w taki sposób, że można używać jej do formowania wierzchu i spodu formy,
 • Płyta modelowa grzebieniowa (przeciągana): płyta metalowa z wycięciami odpowiadającymi obrysowi modelu przeciąganego, używana na formierce przeciągowej,
 • Grzebień wewnętrzny: płyta metalowa, której zarys odpowiada wycięciom wewnętrznym w modelu przeciąganym, używana w formierce przeciągowej,
 • Płyta modelowa składana: płyta odwrócona, składająca się z ramki kliszowej obejmującej szereg klisz,
 • Klisza: płyta odwrócona będąca częścią składową płyty składanej,
 • Ramka kliszowa: główna część płyty składanej w postaci ramki żeliwnej, której konstrukcja pozwala na przymocowanie do niej ew. na wymianę szeregu klisz,
 • Płyta modelowa uniwersalna: płyta modelowa, mająca szereg symetrycznie umieszczonych otworów do wielokrotnego przymocowywania do płyty szeregu różnych modeli,