Modelarstwo

Definicje: 
 • Model: przyrząd do wielokrotnego uzyskiwania wnęki formy,
 • Komplet modelowy: model wraz z przyrządami do wielokrotnego uzyskiwania układu wlewowego,
 • Powierzchnia podziału modelu: powierzchnia rozgraniczająca poszczególne części modelu,
 • Linia podziału modelu: linia przecięcia powierzchni podziału modelu z jego zewnętrzna powierzchnią,
 • Pochylenie: odchylenie płaszczyzny modelu lub rdzennicy od płaszczyzny pionowej w celu umożliwienia lub ułatwienia wyjęcia modelu z formy lub rdzenia z rdzennicy,
 • Zbieżność: pochylenie symetryczne do osi lub płaszczyzny,
 • Wyokrąglenie: połączenie dwóch powierzchni bryły, przecinających się pod kątem mniejszym niż 180o, za pomocą stycznej do nich powierzchni o nieznacznym promieniu krzywizny,
 • Wklęsek: wkładka stosowana do otrzymywania wyokrągleń w modelach lub rdzennicach,
 • Skurcz liniowy (odlewniczy): procentowe zmniejszenie się liniowych wymiarów odlewu przy ochładzaniu od temperatury krzepnięcia do temperatury otoczenia,
 • Skurcz podwójny: skurcz, który przyjmuje się przy wykonywaniu modeli – matek,
 • Skurczówka: przymiar stosowany w modelarstwie o podziałce powiększonej proporcjonalnie do skurczu liniowego,
 • Pęcznienie: zwiększenie objętości modelu na skutek działania wilgoci,
 • Naddatek na obróbkę: zapas materiału odlewu przeznaczony do usunięcia przez obróbkę mechaniczną,
 • Modelarz: rzemieślnik wykonujący modele,