Metody odlewania

Definicje: 
 • Odlewanie w skrzynkach formierskich: odlewanie w formach znajdujących się w skrzynkach formierskich,
 • Odlewanie na wilgotno: odlewanie w formach wilgotnych,
 • Odlewanie na sucho: odlewanie w formach suszonych,
 • Odlewanie poziome: odlewanie w formach o poziomym położeniu wnęki,
 • Odlewanie od góry: odlewanie w formach przez wlewy umieszczone w najwyższych częściach wnęki,
 • Odlewanie syfonowe: odlewanie w formach przez wlewy doprowadzone do najniższych części wnęki,
 • Odlewanie pionowe: odlewanie w formach o pionowym ułożeniu wnęki,
 • Odlewanie piętrowe: odlewanie przez jeden wlew główny kilku form ustawionych jedna nad drugą,
 • Odlewanie w grono: wykonywanie wielu różnych odlewów w jednej formie zalewanej przez jeden wspólny wlew główny,
 • Odlewanie precyzyjne: odlewanie metodami zapewniającymi uzyskiwanie odlewów o wysokiej dokładności wymiarowej i gładkości powierzchni,
 • Odlewanie pochyłe: odlewanie w formach pochylonych pod kątem ostrym do poziomu,
 • Odlewanie ciśnieniowe: wykonywanie odlewów przez wtłaczanie ciekłego lub ciastowatego metalu formy ciśnieniowej za pomocą tłoka lub sprężonego powietrza,
 • Odlewanie odśrodkowe: odlewanie w formach wirujących,
 • Odlewanie ciągłe: wykonywanie odlewów o stałym przekroju poprzecznym i o znacznej długości w specjalnych, chłodzonych formach metalowych, do których ciekły metal doprowadzany jest w sposób ciągły w miarę jak skrzepła część odlewu opuszcza formę,