Maszyny i urządzenia do przygotowania materiałów formierskich

Definicje: 
 • Kruszarka, rozdrabniarka: maszyna do rozdrabniania materiałów,
 • Kruszarka szczękowa: kruszarka, której organami roboczymi są szczęki,
 • Kruszarka walcowa: kruszarka, której organami roboczymi są walce,
 • Kruszarka młoteczkowa: kruszarka, której organami roboczymi są młotki zawieszone na szybkobieżnym wrzecionie,
 • Gniotownik krążkowy: maszyna do rozgniatania materiałów, której organami roboczymi są krążki toczące się po dnie misy,
 • Młyn kulowy: maszyna do mielenia materiałów, w której mlewo wraz z metalowymi kulami mieści się we wnętrzu szybkoobrotowego bębna,
 • Sito ramowe: nieruchoma rama z napiętą siatką metalową do ręcznego przesiewania materiałów,
 • Przesiewacz obrotowy: maszyna do przesiewania materiałów, której organem roboczym jest sito stożkowe lub wieloboczne wykonujące ruch obrotowy,
 • Przesiewacz wstrząsowy: maszyna do przesiewania materiałów, której organem roboczym jest sito płaskie wykonujące ruch posuwisto – zwrotny,
 • Przesiewacz drgający: maszyna do przesiewania materiałów, której organem roboczym jest sito płaskie wykonujące ruch drgający,
 • Przesiewacz drgający mimośrodowy: przesiewacz drgający napędzany za pomocą mimośrodu,
 • Przesiewacz drgający inercyjny: przesiewacz drgający napędzany przez siły odśrodkowe mas wirujących umieszczonych mimośrodowo,
 • Dozownik: mechanizm do stałego i ilościowo równomiernego podawania określonych składników, przeważnie sypkich, w maszynach samoczynnie działających,
 • Dozownik gwiazdowy: dozownik, którego organem roboczym jest tarcza z promieniowo rozmieszczonymi przegrodami, obracająca się dookoła poziomej osi,
 • Dozownik wózkowy: dozownik, którego organem roboczym jest poruszający się ruchem posuwisto – zwrotnym wózek lub szufladka zamykająca wylot zbiornika materiału sypkiego,
 • Dozownik talerzowy: dozownik, którego organem roboczym jest gładka tarcza obracająca się dookoła osi pionowej, z której materiał zsuwany jest przez nastawną łopatkę,
 • Mieszarka: maszyna do mieszania materiałów, przeważnie sypkich,
 • Mieszarka bębnowa: mieszarka, której organem roboczym jest bęben o osi poziomej, zaopatrzony wewnątrz w łopatki,
 • Mieszarka krążnikowa: mieszarka, której organem roboczym są krązki toczące się po dnie misy,
 • Mieszarka pobocznicowa: mieszarka krążnikowa, której organem roboczym są krążki toczące się po bocznej ścianie misy,
 • Mieszarka łopatkowa: mieszarka, której organem roboczym są lopatki nadające również ruch posuwisty mieszanemu materiałowi,
 • Mieszarka łopatkowa pionowa: mieszarka łopatkowa o osi pionowej,
 • Mieszarka korbowa, wygniatarka: mieszarka, której organ roboczy wykonujący ruch obrotowy ma specjalny kształt umożliwiający wygniatanie przerabianego materiału formierskiego,
 • Mieszarka skrzydłowa: mieszarka, której organem roboczym są zakrzywione łopatki przymocowane do pionowej głowicy wykonującej ruch obrotowy i umieszczonej przy samym dnie misy,
 • Stacja przerobu mas formierskich: powiązany funkcjonalnie zespół maszyn i urządzeń do przygotowania mas formierskich,
 • Piec talerzowy pionowy do suszenia piasków formierskich, suszarnia pionowa talerzowa do piasków formierskich: piec do suszenia piasków formierskich, w których piasek zasypuje się przez szereg pionowo nad sobą umieszczonych talerzy, z których niektóre są obrotowe, w prądzie spalin przepływających w kierunku przeciwnym do ruchu piasku,
 • Piec płytowy do suszenia piasków formierskich, suszarnia pozioma stała do piasków formierskich: piec do suszenia piasków formierskich składający się z paleniska i umieszczonej nad nim płyty żeliwnej, na którą sypie się przeznaczony do suszenia piasek,
 • Piec bębnowy do suszenia piasków formierskich, suszarnia obrotowa bębnowa do piasków formierskich: piec do suszenia piasków formierskich z obrotowym bębnem z przegrodami, w których suszony piasek styka się z gorącymi gazami spalinowymi,
 • Spulchniarka: maszyna do spulchniania masy formierskiej,
 • Spulchniarka łopatkowa, aerator: spulchniarka, której organem roboczym jest poziomy bęben, na którym umieszczone są promieniowo ukośne łopatki,
 • Spulchniarka tarczowa: spulchniarka., której organem roboczym są przeciwbieżne, wirujące tarcze z nieruchomo osadzonymi palcami,
 • Spulchniarka taśmowa: spulchniarka, której organem roboczym jest taśma bez końca zaopatrzona w stalowe grzebienie,
 • Szuflarka samoczynna: maszyna do przerobu masy formierskiej w miejscu pracy,
 • Skrapiacz: urządzenia natryskowe do nawilżania masy formierskiej,
 • Odpylacz masy formierskiej: urządzenie do usuwania cząsteczek pyłu z masy formierskiej,
 • Oddzielacz elektromagnetyczny: urządzenie do oddzielania cząstek stalowych lub żeliwnych od piasku formierskiego,
 • Zasobnik: zbiornik masy formierskiej, napełniany od góry i zaopatrzony od odłu w zamknięcie,
 • Zamknięcie zasobnika: urządzenie mechaniczne umożliwiające pobieranie z zasobnika dowolnych ilości masy formierskiej,