Tworzymy zespół zgranych, doświadczonych w branży odlewniczej i ekonomicznej osobowości. Mamy za sobą prawie 20 lat praktyki w kilkunastu odlewniach żeliwa, staliwa i metali nieżelaznych na stanowiskach specjalistów i kierowników w działach metalurgii i zarządzania. Każdy z nas prowadził lub nadal prowadzi własną działalność gospodarczą skupioną przede wszystkim na branży odlewniczej.

 

 

 

Współpracujemy zarówno z branżą odlewniczą i hutniczą, jak i związanymi z nimi placówkami naukowo-badawczymi.

 

 

 

 

Stawiamy na:

  • innowacyjność
  • konkurencyjność
  • ekonomikę produkcji
  • ekologię
  • ...

Szanowni Państwo

              Motorem napędowym do powstania portalu jest istniejąca od dawna luka w dostępie do ogółu informacji niezbędnych dla zarówno Przedsiębiorstw (Zakładów) Odlewniczych, jak i pracujących w nich Odlewników. Mamy tutaj na uwadze brak nowoczesnej platformy wymiany wiedzy niezbędnej w codziennej pracy branży, a zgromadzonej w jednym czytelnym i ogólnodostępnym dla każdego zainteresowanego miejscu.

Jakże często w codziennej ciężkiej pracy Technolog, Metalurg, Zaopatrzeniowiec, Odpowiedzialny za utrzymanie Ruchu urządzeń, maszyn i automatów, a coraz częściej Manager/Właściciel Odlewni musi godzinami surfować w internecie, by znaleźć w miarę szybko właściwą lub zbliżoną do niej informację.

Rynek materiałów odlewniczych w ostatnich latach stał się wyjątkowo wrażliwy na nawet najmniejsze ruchy giełdowe oraz wahania kursów walut. Konsekwencją tego są znaczne wahania cen surowców oraz czasowe ich niedobory. Często zdarza się, że odbiorcy zmuszeni są do dokonywania zakupów „na zapas”, gdyż niektóre materiały z powodów logistycznych są dostępne w zbyt długim przedziale czasowym. Z tych i podobnych temu względów powstają nadwyżki materiałowe, które nie będąc używane stanowią zamrożony kapitał i dodatkowo generują koszty składowania.

Innym źródłem nadwyżek są materiały, które pomimo spełnienia wymagań jakościowych w warunkach konkretnej odlewni z różnych względów nie spełniły wymagań technologicznych. Oczywiście materiały te wcale nie muszą stanowić zalegającej nadwyżki. W wielu przypadkach mogą zostać z powodzeniem wykorzystane po uprzedniej korekcie procesu technologicznego, lub można je odsprzedać innej odlewni, której odmienna technologia umożliwi ich wykorzystanie.

Takie sytuacje wielokrotnie zdarzają się niepotrzebnie absorbując czas i uwagę pracowników poszukujących (najczęściej telefonicznie) rozwiązania.

 

Portal DOBRYODLEW.PL w założeniu stanowić ma platformę szybkiej wymiany informacji między Odlewniami, Dostawcami materiałów i Odbiorcami gotowych odlewów.