NaprawOdlew - Sposób na wady odlewów

Jeśli chcieliby Państwo naprawiać wady odlewnicze lub usuwać mechaniczne uszkodzenia w elementach ze stali lub żeliwa , zachęcamy do wypróbowania produkowanego przez nas preparatu o nazwie NaprawOdlew.

Jest to produkt , który w swojej grupie zdobył najwięcej prestiżowych nagród :

  • Złoty medal na Międzynarodowych Targach Metalurgii i Odlewnictwa w 2002 r.

  • Złoty Medal na Międzynarodowych Targach- Pompy i Armatura w 2004 r.

  • Wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Eltarg w 2003 r

Od kilku lat z zainteresowaniem przyjmujemy opinie naszych Klientów dotyczące tego produktu . Wśród uwag przekazywanych nam przez użytkowników NaprawOdlewu istotne miejsce zajmowała sprawa zbyt dużej gęstości tego preparatu , a co za tym idzie niezbyt łatwego mieszania obu składników i trudności w obróbce mechanicznej po utwardzeniu .

W zawiązku z tym już od połowy marca 2006 roku dostarczamy NaprawOdlew w wersji poprawionej i odpowiednio zmodyfikowanej . Cena nie uległa zmianie i należy do najniższych tej grupie produktów

  • obniżyliśmy lepkość składników A i B – zatem ich mieszanie przebiega łatwiej

  • zwiększyliśmy różnicę kolorystyczną składników A i B – można łatwiej ocenić stopień ich wymieszania

  • podwyższyliśmy jakość wypełnienia w takim stopniu , że jeden i ten sam produkt nadaje się równie dobrze do żeliwa jak i do stali ; wyeliminowaliśmy w ten sposób

drogi gatunek tylko do stali

Dystrybutor NaprawOdlew na terenie Polski – firma

 tel. 508 056 440, dobryodlew@dobryodlew.pl

 

Zachęcamy Państwa do współpracy z nami ! W dziedzinie naprawy odlewów mamy niemal trzydziestoletnie doświadczenie !

 

Z poważaniem

Tomasz Jaworski