Zabezpieczenia przeciwogniowe PyroBubbles ®

METODA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PyroBubbles ®
PyroBubbles ® są to szklane, puste granulki .Składają się w 100% z materiałów nieorganicznych, głównym składnikiem jest dwutlenek krzemu. W prewencyjnej ochronie przeciwpożarowej są materiałem zaliczonym do klasy materiał A1. Jak środek gaśniczy są certyfikowanee przez Instytut Badań Materiałowych w Dreźnie dla ognia klas A, B, D i F , zgodnie z normą DIN EN . PyroBubbles ® to opatentowany produkt, który jest sprzedawany wyłącznie przez Fire -Shield I A.G.
 
WŁAŚCIWOŚCI :
• Niska całkowita i uśredniona gęstość granulatu brutto :
Granulat w rozmiarze od 0,5 do 5 mm, tworzy gęstą powłokę i tak zapewnia efekt tłumienia ognia .
• Stałe właściwości pływania po powierzchni cieczy :
PyroBubbles ® pływa na powierzchni cieczy , a to szczególnie nadaje się do walki z pożarami cieczy .
• Niskie przewodzenie ciepła i energii elektrycznej :
PyroBubbles ® wyróżniają się niskim przewodnictwem cieplnym , posiadają właściwości izolacyjne oraz
są słabym przewodnikiem elektrycznym .
• Odporność termiczna i chemiczna :
Ze względu na skład materiałowy , granulki są niezwykle odporne na ciepło i chemikalia .
• PyroBubbles ® są bardzo użyteczne w obszarach wysokich temperatur :
W warunkach cieplnych (> 1100 ° C) PyroBubbles topi się tworząc zamkniętą warstwę, powyżej
warstwy ognia .
• Nie następuje wtórne uszkodzenie przez środki gaśnicze:
Szczególnie w obszarach wrażliwych , takich jak muzea , archiwa lub systemy przetwarzania danych ,
PyroBubbles ® , mogą zmniejszyć często ogromne wtórne szkody gaśnicze do minimum. Długie przerwy
operacyjne i zakłócenia nie występują .
• PyroBubbles ®: Niskie koszty inwestycyjne i najniższe koszty obsługi !
 
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:
• Pożary metali .
PyroBubbles ® są przystosowane do gaszenia pożarów metali. Nawet pożary w czasie spawania mogą
być opanowane. Efekt gaśniczy polega na wyciąganiu ( wysysaniu) energii podczas topienia PyroBubbles ®
( efekt chłodzenia ) i uzyskaniu warstwy szklanej nieprzepuszczalnej dla gazów ( tłumiennie ).
• Turbiny wiatrowe :
Elektrownie wiatrowe są cenną inwestycją . Nadal w użyciu są starsze i o niższych możliwościach
systemy przeciwpożarowe . Ze względu na ekstremalne wysokości wiatraków straż pożarna jest często
bezsilna , tak wiec niezbędne jest stosowanie prewencyjnych środków ochrony, możliwych do użycia po
rozpoczęciu eksploatacji .
• Race - fajerwerki :
Przy temperaturze ponad 2000 ° C pożary wywołane przez race i fajerwerki są trudne do kontroli ; woda ,
proszek gaśniczy i gaśnice CO2 nie są skuteczne . Do tego celu specjalnie został opracowany pojemnik
PyroBubbles ® - Bengalo –Safe : najwyższe działanie tłumiące i punkt topnienia od 1100 ° C zapewniają racy szybkie wypalenie się , oraz kontrole i bezpieczeństwo w pojemniku .
• Pożary kabla:
Z PyroBubbles ® jest również możliwe kompleksowe zabezpieczenie systemów elektronicznych , a w
szczególności systemów kablowych. Nie jest problemem także wprowadzenie do istniejących układów
trakcyjnych i ochrony szybów dostawczych w już istniejących budynkach .
• Baterie litowo-jonowe :
W sektorze transportu elektrycznego , urządzenia do przechowywania energii (np. baterie litowo-jonowe ) w szczególnych okolicznościach wymagają obsługi jako towary niebezpieczne . Transport, produkcja
i wykorzystanie wymaga stosowania specjalnych środków ochronnych . PyroBubbles ® - LIONGUARD ®
jest metodą pakowania uznaną przez Federalny Instytut Badań Materiałów w Niemczech .
Umożliwia to bezpieczny i ekonomiczny transport wadliwych lub uszkodzonych akumulatorów .
 
INNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ
PyroBubbles ® są również przydatne do stosowania w następujących obszarach:
• Pożary cieczy , np. kąpiele hartownicze
Granulat pływa po powierzchni cieczy i dusi ogień.
• PyroBubbles ® są uniwersalnie przydatne do gaszenia pożarów klasy A, B, D i F
• Muzea, archiwa
PyroBubbles ® nie powodują szkód gaśniczych , dlatego są odpowiednie do stosowania w muzeach
i archiwach itp.
• Maszyny produkcyjne
Również bezpośrednio utrudnia powstanie ognisk wysokiej temperatury pożaru .
• Transport towarów niebezpiecznych
PyroBubbles ® - LIONGUARD ® jest metoda pakowania Federalnego Instytutu
Testowania Materiałów w Niemczech do transportu uszkodzonych baterii litowo-jonowych .
• Odlewnictwo , wytapianie hutnicze , kąpiele hartownicze .
Nadaje się również do obszarów o wysokiej temperaturze . Ze względu na wysoki efekt tłumienia ,ogień
gaśnie lub tempo chłodzenia płynnego metalu jest regulowane poprzez efekt izolacji .
• Systemy EDP
Ochrona przeciwpożarowa poprzez napełnianie pustych przestrzeni.
 
Dodatkowe materiały do pobrania: