Energia

W ramach rozszerzania usług dla naszych Klientów podjęliśmy współpracę z Brokerem Energetycznym.

Broker – w najbardziej generalnym ujęciu brokerem jest podmiot (osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) świadczący określone usługi (z reguły pośrednictwa) działający na rachunek Zleceniodawcy, reprezentuje interesy swojego Klienta, działając na mocy pełnomocnictwa i doprowadzając do zawarcia umowy między Klientem a zakładem.

Broker jest to firma, która współuczestniczy w tworzeniu dla swoich Klientów Grupy Zakupowej, w zakresie negocjacji i zakupu energii elektrycznej w Polsce. Klienci kupują prąd po najlepszych cenach od największych Firm Obrotowych.

Broker negocjuje ceny dla naszych Klientów z największymi, wiarygodnymi firmami obrotowymi jako Grupa Zakupowa.

Żadna firma indywidualnie nie otrzyma tak niskich cen, jak Grupa Zakupowa kilkuset firm.

Broker nie sprzedaje energii drożej!!! Brokerowi zależy na sprzedaży jak najtaniej, jak największego wolumenu, gdyż jest rozliczany od uzyskanych oszczędności finansowych – różnicy w cenie (nie ma konfliktu interesów).

Klientami mogą być Firmy chcące zdecydowanie obniżyć swoje koszty, których wolumen zużycia energii elektrycznej wynosi się od kilkudziesięciu MWh rocznie.

 

Celem przedstwienia oferty dotyczącej dostaw energii elektrycznej prosimy o pobranie i wypełnienie poniższego formularza oraz przesłanie go na adres  energia@dobryodlew.pl