OFERTA TECHNICZNO - HANDLOWA. Piece paliwowe, przechylne tyglowe, do wytapiania stopów metali nieżelaznych produkcji firmy ARES RECYKLING Sp. z o.o.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OFERTY

Przedmiotem oferty jest wykonanie przez Firmę ARESRECYKLING sp. z o.o. nowoczesnych paliwowych, przechylnych pieców tyglowych typu PT-25 PT-30 i PT-90 przeznaczonych do wytapiania, przetrzymywania i odlewania stopów metali nieżelaznych (głównie miedzi i aluminium) wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia. W zależności od zapotrzebowania klienta dostarczyć możemy wersję pieca wraz z podstawką i tyglem lub pozostawić odbiorcy możliwość samodzielnego zakupu zespołu tygla.

Ze względu na "indywidualność" poszczególnych, potencjalnych odbiorców nasza oferta nie uwzględnia wykonania instalacji odciągu spalin i oparów, instalacji kominowej spalin oraz podestów obsługowych pieca.

 

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PIECÓW

Piece produkcji ARESRECYKLING sp. z o.o. budowane są ze sztucznym dmuchem zapewniającym odpowiednią intensywność spalania i dużą szybkość topienia.

W zależności od przeznaczenia pieca oferujemy dwa podstawowe warianty wykonania:

 • dla stopów Al- maksymalna osiągalna temperatura przegrzania metalu - 1100 oC

 • dla stopów Cu - maksymalna osiągalna temperatura przegrzania metalu - 1300 oC

Maksymalna temperatura spalin w komorze grzewczej pieca (pomiędzy wyłożeniem ogniotrwałym, a tyglem przekracza o ok. 100 oC powyższe temperatury.

Typoszereg naszych pieców charakteryzuje się następującymi podstawowymi parametrami pracy:

TYP PIECA

PT-25

PT-30

PT-90

Waga ciekłego stopu aluminium [kg]

72

96

288/(900)**)

Szybkość topienia [kg Al/h]*)

52

72

180/(450) **)

Waga ciekłego stopu miedzi [kg]

225

300

900

Szybkość topienia [kg Cu/h] *)

165

200

500

 

*) - teoretyczna szybkość topienia dla warunków - piec wygrzany, nowy tygiel, 20% ciekłego stopu (zaczynu) w tyglu

**) - w zależności od kształtu zamontowanego tygla (dla Cu lub dla Al)

3. ZASTOSOWANIE

Przechylny, tyglowy piec na paliwo ciekłe - olej opałowy, przepracowany olej silnikowy, mazut, etc. lub gazowe przeznaczony jest do topienia, przetrzymywania i odlewania stopów metali nieżelaznych, głównie stopów miedzi lub aluminium. Maksymalna temperatura przegrzania wytapianego metalu wynosi 1300 oC.

4. BUDOWA PIECA

4.1. OBUDOWA ZEWNĘTRZNA PIECA

Obudowa pieca w postaci ośmioboku wykonana jest z podwyższonej jakości blach i kształtowników odpowiednio wyciętych i pospawanych, tworzących bardzo wytrzymałą i sztywną konstrukcję. Z przodu obudowy, w dolnej jej części wykonano specjalny awaryjny otwór spustowy na wypadek awarii tygla.

Zamawiający we własnym zakresie wykonuje silos na ciekły stop zgodnie z założeniami fundamentowymi.

4.2 IZOLACJA TERMICZNA

Do wykonania izolacji termicznej zastosowane są najwyższej jakości materiały izolacyjne i ogniotrwałe gwarantujące wysoką sprawność cieplną pieca. Kanał wylotu płomienia i kanały jego przepływu w komorze grzewczej pieca są odpowiednio wyprofilowane, tak aby płomień palnika był jak najbardziej styczny do tygla, co zwiększa wymianę ciepła i jest warunkiem dla prawidłowej pracy palnika. Takie ukierunkowanie płomienia maksymalnie zwiększa także żywotność tygla. Wewnętrzna warstwa izolacji mająca bezpośredni kontakt z płomieniem palnika wykonana jest ze specjalnie dobranego, wysokojakościowego betonu żaroodpornego. Następne warstwy izolacyjne wykonane są ze specjalnie dobranych materiałów o minimalnym przewodnictwie cieplnym w postaci kształtek ceramicznych mikroporowatych i mat włóknistych. Górna warstwa komory grzejnej (korona pieca) wykonana jest z betonu żaroodpornego i zaizolowana od obudowy warstwami izolacyjnymi. Dolna warstwa komory grzejnej posiada gniazdo na umieszczenie podstawki tygla. Powierzchnia dna komory grzejnej jest tak wyprofilowana, że ma nachylenie w kierunku spustu awaryjnego. Ograniczenie strat spowodowanych oddawaniem ciepła ścianom pieca uzyskano przez zastosowanie dodatkowej izolującej osłony z włókna ceramicznego, która zapewnia maksymalnie niską temperaturę zewnętrzną pieca poniżej 50oC.

4.3. ZESPÓŁ TYGLA

Wewnątrz komory grzejnej pieca, na specjalnie dobranej cylindrycznej podstawce umieszczony jest tygiel karborundowy (SiC). Podstawa tygla umieszczona jest w gnieździe trzonu pieca i podsypana sypkim materiałem izolującym, celem zabezpieczenia jej przed przyklejeniem do wymurówki pieca.

Tygiel umieszczony jest centrycznie wewnątrz komory grzewczej, tak aby zachować optymalną przestrzeń komory grzewczej pieca. W standardowym wykonaniu zalecamy sprawdzone w naszej odlewni tygle karborundowe firmy MAMMUT - WETRO**):

 • dla stopów aluminium - typu BU/BM - SiC X

 • dla stopów miedzi - typu TP - SiC XO

Tygle mają kształt bryły obrotowej, a ich wymiary zależą od konstrukcji i wymiarów pieca.

Oferujemy dwa warianty wykonania pieca:

 • z zespołem tygla - sugerowanym przez wykonawcę lub odbiorcę pieca

 • bez zespołu tygla - odbiorca we własnym zakresie dobiera zespół tygla, ale wcześniej zobowiązany jest dostarczyć wykonawcy pieca dokumentację techniczną wybranego zespołu tygla, celem ewentualnej zmiany kształtu wymurówki komory grzejnej pieca.

**)Sugerowane przez nas tygle na bazie węglika krzemu firmy MAMMUT - WETRO nie są jedynymi, oferowanymi tego rodzaju wysokojakościowymi tyglami dla stopów metali nieżelaznych. Jako ich odpowiedniki mogą być zastosowane np. tygle firm NOLTINA, czy DIAMANT.

Tygle firmy MAMMUT charakteryzują się bardzo wysoką i niezmienną w czasie przewodnością cieplna, odpornością na wstrząsy cieplne i utlenianie oraz małym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej. Odporne są na erozję ciekłego metalu, nie reagują zarówno z przetapianym metalem, jak i tworzącym się na jego powierzchni żużlem. Mają ponadto podwyższona wytrzymałość mechaniczną w temperaturze otoczenia i podwyższonej.

Racjonalne użytkowanie tygli zgodnie z zaleceniami producenta zapewniają wytrzymanie minimum 80-100 wytopów stopów Cu i 100-140 wytopów stopów Al.

4.4. POKRYWA TYGLA Z MECHANIZMEM UCHYLNYM

W konstrukcji pieców proponowanych przez ARESRECYKLING sp. z o.o. przewidziano zamontowanie pokrywy tygla celem ograniczenia do minimum strat cieplnych w wyniku oddawania ciepła przez lustro metalu. Pokrywa stanowi również zabezpieczenie dla obsługi pieca. Pokrywa pieca wykonana jest ze specjalnie dobranego gatunku blachy stalowej. Od wewnątrz wyłożona jest włóknistym, ceramicznym materiałem izolacyjnym, zalanym betonem ogniotrwałym. Pokrywa podnoszona jest znad pieca i obracana przy pomocy dźwigniowego mechanizmu uchylnego. Zastosowany mechanizm dźwigniowy pozwala na bardzo łatwe i płynne podnoszenie, opuszczanie i odchylanie pokrywy znad tygla.

4.5. ZESPÓŁ PALNIKA

Nagrzewanie i wytapianie wsadu w piecu realizowane jest za pomocą specjalnie skonstruowanego palnika firmy WEISHAUPT. Palnik zamocowany jest na ruchomym wózku umożliwiającym swobodne przemieszczanie go względem otworu wlotowego płomienia palnika. Po zamocowaniu palnika do otworu wlotowego jest on szczelnie domknięty. Palnik przymocowany jest do podstawy pieca i nie jest przechylany razem z piecem. Konstrukcja podstawy palnika umożliwia regulację położenia wylotu dyszy w każdej płaszczyźnie względem otworu wlotowego płomienia palnika.

Palnik wyposażony jest standardowo w układ regulacji mocy i przystosowany do pracy w trudnych warunkach: wysokie zapylenie, wysoka temperatura, występowanie drgań itp. Palnik wyposażony jest w samoczynny zapłon i podtrzymywanie płomienia.

Zastosowany palnik firmy WEISHAUPT zapewnia bardzo dobre i optymalne wymieszanie rozpylonego oleju z powietrzem (specjalnie dobraną nadwyżką powietrza niezależnie od ilości paliwa). Palnik wytwarza stosunkowo krótki (najbardziej efektywny) płomień i pracuje cicho. Maksymalne wykorzystanie ciepła wiąże się zarówno z optymalnym spalaniem, jak też przekazywaniem tego ciepła do wsadu pieca. Orientacyjny rozchód paliwa wynosi ok. ok. 12-15% w stosunku do masy wsadu metalowego. Zużycie paliwa zależy od wartości opałowej zastosowanego paliwa, wielkości tygla, rodzaju i postaci wsadu i wymaganej temperatury przegrzania stopu. Palnik może pracować na: olej opałowy, przepracowany olej silnikowy, mazut (olej ciężki), olej ze smoły opałowej. Istnieje możliwość zainstalowania palnika gazowego. Właściwości kaloryczne podstawowych paliw palnikowych zestawiono poniżej:

Właściwości kaloryczne wybranych paliw:Rodzaj paliwa ciekłego/gazowego

Dolna wartość opałowa kJ/kg(m3)#)

Olej opałowy

40 000

Lekki olej opałowy

45 220

Ciężki olej opałowy - mazut

40 200

Olej napędowy

43 400

Przepracowany olej silnikowy

41 500

Gaz miejski

15 280 - 16 120

Gaz ziemny + powietrze (57/43%)

20 100

Propan + powietrze (27/83%)

25 000

#) - w warunkach normalnych

Zamawiający doprowadza jedynie gaz do zaworu kulowego instalacji przy palnikowej wg dostarczonych założeń branżowo-fundamentowych.

4.6. INSTALACJA HYDRAULICZNA

Hydrauliczny układ przechylania pieca składa się z :

 1. cylindrów montowanych przegubowo do podstawy i obudowy pieca;

 2. rozdzielacza elektrycznego służącego do załączenia przechylania pieca, umieszczonego z prawej strony podstawy pieca w miejscu dogodnym dla obsługi;

 3. kompletnego zasilacza hydraulicznego zawierającego: pompę, zawory przelewowe, itd;

 4. zaworów regulacji szybkości przechylania;

 5. zaworów zabezpieczających;

 6. przewodów łączących.

Szybkość podnoszenia pieca reguluje się zaworem dławiącym znajdującym się za zasilaczem hydraulicznym. Szybkość opuszczania pieca regulowana jest zaworami zwrotno - dławiącymi, które są umieszczone bezpośrednio na siłownikach. Zastosowane rozwiązanie chroni piec przed gwałtownym opadnięciem na skutek nagłej awarii, np. węża ciśnieniowego i zapewnia zawsze wolne i bezpieczne opadanie pieca. Zastosowanie sterowanego elektrycznie rozdzielacza do przechylania pieca zwiększa wygodę obsługi.

Cały układ hydrauliczny przechylania pieca zalany jest 50 kg niepalnego oleju HVC.

4.7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna pieca obejmuje: odbiorniki energii, elementy sterowania i czujniki umieszczone na piecu oraz ich podłączenia do zacisków wyjściowych szafy sterowniczej. W skład instalacji elektrycznej wchodzą:

 • czujnik ciągłego pomiaru temperatury umieszczony w przestrzeni grzewczej pieca;

 • zabezpieczający czujnik temperatury umieszczony w przestrzeni grzewczej pieca, chroniący przed przegrzaniem;

 • czujnik awaryjnego wycieku metalu z tygla;

 • wyłącznik krańcowy;

 • kaseta sterownicza;

 • czujnik ciśnienia powietrza;

 • czujnik ciśnienia oleju;

 • elektrozawór paliwa;

 • przepustnica powietrza;

 • transformator zapłonowy;

 • skrzynka zaciskowa;

 • przewody kompensacyjne;

 • przewód zapłonowy;

 • przewody zasilające i zerujące

4.8. SZAFA STEROWNICZA

Piec posiada kompletnie wyposażoną i okablowaną szafę sterowniczą, która zawiera m.inn:

 1. wyłącznik główny;

 2. regulator nastaw zadanej temperatury;

 3. regulator temperatury (zabezpieczający);

 4. sterownik logiczny ALPHA firmy MITSUBISHI;

 5. zespół styczników, wyłączników silnikowych, przekaźników elektromagnetycznych, itp.;

 6. zespół przełączników, przycisków, lampek sygnalizacyjnych, itp.;

 7. przełącznik trybów topienie/przetrzymywanie;

 8. zespół bezpieczników prądowo-napięciowych.

5. POZOSTAŁE UWAGI

5.1. Deklarowany czas wykonania jednego urządzenia wynosi do czternastu (14) tygodni od daty podpisania umowy i dokonania przedpłaty. Termin krótszy wymaga dodatkowych ustaleń i koordynacji z planem produkcji ARES RECYKLING sp. z o.o.

5.2. Wykonawca deklaruje się podjęcia dodatkowo przeprowadzenia montażu i uruchomienia urządzenia na terenie zakładu Zamawiającego, w którego zakres prac wchodzi:

- podłączenie pieca do szafy sterowniczej,

- montaż zespołu tygla,

 • uruchomienie palnika gazowego, jego regulacja oraz pomiar emisji spalin,

 • przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia,

 • przeprowadzenie próbnego wytopu.

 

5.3. Powyższa oferta nie uwzględnia kosztów transportu urządzenia do zakładu Zamawiającego.

5.4. Powyższa oferta nie uwzględnia kosztów wykonania instalacji odciągu spalin i oparów, instalacji kominowej spalin oraz podestów obsługowych pieca.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1. 30 % ceny netto plus należny podatek VAT, płatne jako zaliczka w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Na otrzymaną zaliczkę WYKONAWCA wystawi fakturę VAT.

 

6.2. 60 % ceny netto plus należny podatek VAT, płatne w terminie 14 dni od daty odbioru urządzeń z zakładu Wykonawcy, jednak nie później niż 21 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru urządzeń na podstawie faktury VAT.

 

6.3. 10 % ceny netto plus należny podatek VAT, płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na podstawie podpisanego pozytywnego protokołu odbioru.

W przypadku przedłużenia się terminu zakończenia montażu i energo - mechanicznego uruchomienia urządzenia z przyczyn niezawinionych przez ARES RECYKLING zastrzegamy sobie prawo wystawienia faktury końcowej w terminie czterech (4) tygodni od daty wysyłki urządzenia do zakładu Zamawiającego.

7. GWARANCJA

ARES RECYKLING udzieli gwarancji na wykonane urządzenia na okres dwunastu (12) miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru nie dłużej jednak niż piętnaście (15) miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru urządzenia z zakładu WYKONAWCY. Podzespoły handlowe otrzymują gwarancję zgodną z kartą gwarancyjną producenta. Z gwarancji wyłączone są: czujniki temperatury, żarówki, lampki sygnalizacyjne, bezpieczniki, zespół tygla, uszczelki, wkładki topikowe, wkłady filtracyjne itp.

 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

Więcej szczegółów na naszej stronie: www.aresrecykling.pl

Kontakt: Dział Handlowy - Łukasz Kujawa; lukasz@aresrecykling.pl / 787 803 333

Kierownik Odlewni - Kazimierz Retel; kazimierz@aresrecykling.pl/ 503 815 882